Let it Snow
4 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
4 خرداد, 1396
سایز فایل:
40.34 kb
کیفیت:
500×500
{total} بازدید:
1
گرگ به گله خیره مانده بود ؛ پرسیدم مگر گرگ ها هم فکر میکنند ؛ گفت عاشق بره ای شده ام ؛ نمیدانم آبروی ذاتم را ببرم ؛ یا شکارچی عشقم باشم …