0 views

With

File Size

119.63 Kb

Dimension

400 x 260

Description

تو نیستی و غمت با من صفای عهد کهن دارد ...
بنازم این غم شیرین را ک پاس صحبت من دارد ...
از این غروب ملال انگیز بیا و پرنده من بگریز ...
ک ابر فتنه بر این پاییز خیال خیمه زدن دارد ...
دوچشمان غریبت چون...View More
reyhan(ناظرارشد)
عالی
امیر طاها
تشکرات فی ما بین ...!