4 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
4 خرداد, 1396
سایز فایل:
13.78 kb
کیفیت:
398×315
{total} بازدید:
1
جوان بر خیز چرا تو خسته ای مگرتوای جوان دل شکسته ای مگر عاشقی بکسی دل بسته ای که چنین تو در خود پیچید ه ای نمی دانی عشق باید پاک باشد عا شق با ید سینه جا ک باشد عشق دوست دارم بزبان نیست دیدی دلبردورنگ مهربان نیست جوان برخیز دل به کسی ببند دلش باتو باشد نه زبانش هستند کسانی که زبانشان با دلبر است ولی دل جای دگر گرو دارند جوان برخیز بی خیال این عشقهای پوشالی ودورغین شو برخیز