Let it Snow
4 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
4 خرداد, 1396
سایز فایل:
31.13 kb
کیفیت:
500×488
{total} بازدید:
1
می خنــدم... ســــــاده می گیـــرم... ســــــاده می گــــــذرم... بلنــــد می خندم و با هــــر ســــازی میرقصم ... نــه اینکه دل خوشــــــم! نــه اینکه شــــادم و از هفــــت دولت آزاد! مدتـــی طولــانی شکســــتم، زمین خــــوردم،سخــــتی دیدم، گــــریه کردم و حالا ... برای " زنـــده مـــاندن" خودم را به "کوچه ی علی چپ" زده ام ...! روحم بزرگ نیــــست! دردم عمیــق است ... می خنـــــــــــدم که جای زخــم ها را نبینـــــی !