5 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
5 خرداد, 1396
سایز فایل:
121.51 kb
کیفیت:
400×400
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
فروغی چه زیبا میگفت : اگر یاد کسی هستیم این هنـر اوست ، نه هنـر ما ! چقـدر زیبـاست کسـی را دوســت بـداریـم نـه برای نیــاز نـه از روی اجبــار و نـه از روی تنهایـی فقـط بـرای اینـکه ارزشـش را دارد