6 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
6 خرداد, 1396
سایز فایل:
11 kb
کیفیت:
210×240
نظرات:
17
{total} بازدید:
2
از مترسکی سوال کردم آیا از ماندن در مزرعه بیزار نشده ای ؟ پاسخم داد و گفت : در ترساندن و آزار دیگران لذتی به یاد ماندنی است ! پس من از کار خود راضی هستم و هرگز از آن بیزار نمی شوم. اندکی اندیشیدم و سپس گفتم : راست گفتی من نیز چنین لذتی را تجربه کرده بودم..... گفت : تو اشتباه می کنی زیرا کسی نمی تواند چنین لذتی را ببرد مگر آن که درونش از کاه پر شده باشد..........
حمید حامی
کمک بگیرن از کنار دستیتون.خخخخ
رویا(ناظرارشد
کنار دستیمم بلت نیس بوخداااا
حمید حامی
بلد نیس یا اجازه نداره؟خخخخخخ
رویا(ناظرارشد
منظوررررررررررر
حمید حامی
از کجا معلوم که تو زور؟ شایدم من زور
رویا(ناظرارشد
نخیرررررم همیشه من زورررررررر
حمید حامی
اونکه قانون خلقته.ولی فردا بیا هم اون فیش اضافه رو بدم بهت.هم زورآزمایی کنیم ببینیم کی زور.خخخخ
رویا(ناظرارشد
اوهوک نخیرم نخام....خخخخخخخخ
حمید حامی
پس کم آوردی سوت بزن.خخخخخ
رویا(ناظرارشد
باووووووشه خخخخخ