در این تصویر:
اضافه شد:
8 آبان, 1396
سایز فایل:
71.04 kb
کیفیت:
478×598
بازدید ها:
1
هر چه کشیده ام من از عشق بود
هرچه نامهربانی دیده ام من
از عشق بود
عا شقا عشقتان با صدا قت باشد
وجودتان همیبشه با محبت باشد
یکرنگ با وفا با صفا با مرام باشید
اهل دل باشید یک کلام
عشق که بازی نیست
عشق طنازی نیست
عشق دل دادن است
عشق پا بند بودن است
عشق خواستن است
عشق توانستن است
درعشق پاک بودن است
در یک کلام عشق مقدس است با دلها بازی نکنیم
2 Liked
و  خوشش آمده