Let it Snow
6 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
6 خرداد, 1396
سایز فایل:
46.47 kb
کیفیت:
500×674
نظرات:
6
{total} بازدید:
1
من میگم باید احترام هم را نگه داریم وبا کلمات بیهوده هم را ازار ندهیم بیا یید گل باشیم صفای هر محفل باشیم قدر ادب ومهر ومحبت را بدانیم وزندگی ودوستی را با کلمات شیرین وجذاب ودور از تو هین زیبا ودل نشین کنیم تا همیشه همه محبوب هم باشیم
جمال فرهنگ(را
ممنونم رها خانم
جمال فرهنگ(را
داداش عزت وحرمت وسلامتی خواهر را خواستار اسن رهایی عزیز