7 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
7 خرداد, 1396
سایز فایل:
16.46 kb
کیفیت:
400×400
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
همـه رفتن کسـی دور و بـرم نیست چنین بی کس شدن درباورم نیست اگــر ایـن آخـر و ایـن عـاقبت بـود بجز افسوس هوایی در سرم نیست همه رفتن کسی با ما نموندش کـسـی خـط دل مـا رو نخوندش همــه رفتـن ولـی این دل مـا رو همونکه فکر نمیکردیم سوزندش چه حاشا کرده این اندر نخواهش چـه آیـا زنـده ایـم یـا جـون سپرده چه حاشا صحبتی حرفی کلامی چـه جـزو رفتـه هـایـی مـا نمانـده عجـب بـالـا و پـاییـن داره دنیـا عجب این روزگار دل سرده با ما یه روز دورو ورم صدتا رفیق بود ولــی امـروز ببیـن تنهای تنهام خیال کردم که این گوشه کنارا یکــی داره هـوای کــار مــا را یکی غمگین میون دلسوز ما هست نـداره آرزو آزار مـا رو عـجـب بـالا و پایین داره دنیـا عجب این روزگار دل سرده با ما یه روز دور و ورم صدتا رفیق بود ولـی امـروز ببین تنهـای تنهـام تنهـای تنهـام.