8 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
8 آبان, 1396
سایز فایل:
61.24 kb
کیفیت:
536×524
نظرات:
3
بازدید ها:
1
ما چون دو دریچه روبروی هم
آگاه زهر بگو مگوی هم
هر روز سلام و پرسش و خنده
هر روز قرار روز آینده
عمر آینه بهشت، اما…آه
بیش از شب و روز مهر و آبان کوتاه
اکنون دل من شکسته و خسته ست
زیرا یکی از دریچه ها بسته ست
نه مهر فسون، نه آبان جادو کرد...
نفرین به جدایی، که هر چه کرد او کرد...!
6 Liked
,  و 4 بقیه خوششان آماده از این
مهدیسا
این شعر ...از اخوان یا فریدون؟؟؟
امیر طاها
هیچکدام ...فعلن ک از منه ...!
reyhan(ناظرارشد)
عالی
امیر طاها
فدات ...!