0 views

With

File Size

61.24 Kb

Dimension

536 x 524

Description

ما چون دو دریچه روبروی هم
آگاه زهر بگو مگوی هم
هر روز سلام و پرسش و خنده
هر روز قرار روز آینده
عمر آینه بهشت، اما…آه
بیش از شب و روز مهر و آبان کوتاه
اکنون دل من شکسته و خسته ست
زیرا یکی از دریچه ها ب...View More
مهدیسا
این شعر ...از اخوان یا فریدون؟؟؟
امیر طاها
هیچکدام ...فعلن ک از منه ...!
reyhan(ناظرارشد)
عالی
امیر طاها
فدات ...!