در این تصویر:
اضافه شد:
اکتبر 30, 2017
سایز فایل:
29.58 kb
کیفیت:
348×372
نظرات:
2
بازدید ها:
1
پیش پایت گل می ریزم تا بدانی خوبی
برای من همیشه تو عزیز محبوبی
دلت چه با صفا چشمانت چه با حیا
هستی همیشه همان مهربان با وفا
خدا نکند که شوی روزی تو زمن جدا
شوی در عالم عشق با رقیبم اشنا
گفتی گل دوستدارم هست چون زیبا
گفتم کدام گل گفتی گل روی شما
دیدی عزیزم کردی شرمنده ما
4 Liked
,  و 2 بقیه خوششان آماده از این
جاوید
عالی
جمال فرهنگ(راهنماسایت)
ممنونم دوستان تشکر