7 دی, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
7 دی, 1396
سایز فایل:
43.55 kb
کیفیت:
500×624
بازدید ها:
1
هیچوقت حسرت زندگے آدمایے
که از درونشون خبر ندارے رو نخور
هر قلبے یه دردے داره
و نحوه ابرازش هم متفاوته
بعضےها آن را توے چشماشون
پنهان میکنند
و بعضے ها توے لبخندشون ...
1 Liked
 خوششان آماده از این