Let it Snow
9 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
9 خرداد, 1396
سایز فایل:
92.47 kb
کیفیت:
530×720
نظرات:
4
{total} بازدید:
1
بدیع و نجیب و فریبا و مست شبی عشق آمد کنارم نشست به ناز و به مهر و به تدبیر خویش همه تار و پود غم از هم گسست نگاهی به من کرد و آهسته گفت بس است این جدایی جدایی بس است مرا طاقت دوری ات هیچ نیست تو آیا دلت با دلم وصل هست سخن تا بدینجا رسانید عشق زدم از دل آهی و بغضم شکست چه گویم ز مهر خداوند عشق گنه کردم و در به رویم نبست همه نامه ام از گنه پاک بود گمانم که در نامه ام برده دست