10 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
10 خرداد, 1396
سایز فایل:
31.83 kb
کیفیت:
500×609
{total} بازدید:
1
در ازدحام احساســم تکرار می شوی‌ و من در هیاهوی واژہ ها دوبارہ ‌از تومی نویســم همین شعرهای عاشقانہ ی من است کہ زندگی را با یاد تو برایم زیبا می کنـــــد