11 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
11 خرداد, 1396
سایز فایل:
839.67 kb
کیفیت:
500×281
نظرات:
5
{total} بازدید:
3
مابه هم نمی رسیم مثل خورشیدیم وماه تن تو خاک بهشت تن من پر از گناه تویی یک روز بهاردور تو خورشید گرم من شبی بی همدمم یه شب سردو سیاه من به دنبال توبا پای برهنه توجوان وتازه ای من پیرو کهنه من به دنبال تو با پای برهنه تو جوان وتازه ای من پیر وکهنه تویی یک مرغ سپید عاشق چشم غروب من گلالوده وتلخ قطره ابی ته چاه تویی در راه سفر سفری دور و دراز تن بی قدرت من عاجز از این همه راه من به دنبال تو با پای برهنه تو جوان وتازه ای من پیروکهنه من به دنبال تو با پای برهنه تو جوان وتازه ای من پیر وکهنه تویی در راه سفر سفری دور و دراز تن بی قدرت من عاجز از این همه راه من به دنبال تو با پای برهنه تو جوان وتازه ای من پیروکهنه من به دنبال تو با پای برهنه تو جوان وتازه ای من پیر وکهنه ما به هم نمی رسیم.
محیا(ناظر)
:relieved::relieved:
مهدیسا
هوا دلتنگ و بارانی، صدای گریه می آید
شده دریا چه توفانی، صدای گریه می آید
دل هر خانه ای آوار موجا، موج طغیانگر
خراب از هرچه ویرانی، صدای گریه می آید
پریشان مو پری های جزی...نمایش بیشتر
mehran
تشکر