محیــا( ناظر)
October 26, 2017
3 views

With

File Size

99.8 Kb

Dimension

693 x 674

Description

ســـــــــ🌸ــــــــــلام
خوش گونلر اولسون سنه آنام
,  and 5 others likes this.
💕roza-rezvani💕
تومادرخواهرنری به دخترمن میخندی؟
havaye abri
چه ربطی داره من به حرف خندیدم نه به شخص
💕roza-rezvani💕
خخخخخخخ
havaye abri
خخخخخخخخخخخخخخ
💕roza-rezvani💕
من دعوای نیستم روآب بخندی
havaye abri
میدونم ممنونم لطف دارین شما
💕roza-rezvani💕
خواهش میکنم
محیــا( ناظر)
خخخخخخخخخخخ فدات مادری
havaye abri
خخخخخخخخخخخ
hossein
من که نفهمیدم ولی آنام ینی مامانم درسته؟