محیــا( ناظر)
October 31, 2017
0 views

With

File Size

53.68 Kb

Dimension

587 x 720

Description

طلوع هرروزتان
به زیبایی لبخند
طلوع یعنی آغازفرصت
شادی ولبخندوامید
طلوع یعنی امروز
سهمی اززندگی و
عشق از آن خود توست
طلوع یعنی
زندگانی زیباست
پس شاد باش...View More
امیر طاها
ب نام نامی حق ... سلام خواهری ...امروزت پراز سلامتی و شادابی ...کیفت پر پول و لبت خندون ...!
محیــا( ناظر)
سلام داداشیم. سلامت باشی خیلی ممنوووووووون.