Let it Snow
13 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
13 خرداد, 1396
سایز فایل:
27.99 kb
کیفیت:
500×463
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
اسمم را پاک کردی ! یادم را چه میکنی ؟ یادم راهم پاک کنی ! عشقم را چه میکنی ؟ اصلا همه را پاک کن ... از من که چیزی کم نمیشود ! فقط بگو ؟! با وجدانت چه میکنی ؟ نکند آن را هم پاک میکنی ؟ نه شدنی نیست ! نمی توانی چیزی را که نداشتی پاک کنی .