9 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
9 آبان, 1396
سایز فایل:
83.33 kb
کیفیت:
500×888
نظرات:
1
بازدید ها:
1
رودی که می خشکد در او سودای طغیان نیست
دور از تو حتی گریه کردن کاری آسان نیست
دارم به دوری از تو عادت می کنم کم کم
هر کس به دردی خو کند در فکر درمان نیست
وقتی عزیزی نیسـت تا باشد خریدارت
فرقی میان قصر مصر و چاه کنعان نیست
مانده ست بر دیوار قاب عکس تو هر چند
تندیسی از آقامحمدخان به کرمان نیست
خوارزم بعد از حمله ی چنگیز خان حتی
اندازه ی من بعدِ دیدار تو ویران نیست
همواره مفهوم عنایت نیسـت لبخندت
گاهی به غیر از سیل، دستآورد باران نیست
در بستر سیلاب وقتی خانه می سازی
روزی اگر ویران شود تقصیر طـوفان نیست
وقتی که نان کدخدا در دست میراب است
جایی برای رحم او بر زیردستان نیست
راه خودت را کج نکن با دیدنم از دور
آهوی وحشی از پلنـگ اینسان گریزان نیست
می گردی و چشمم به دنبــــال تو می گردد
خورشید از چشم زمین یک لحظه پنهان نیست
چشمم به گیلاس لبت وقتی که می افتد
دیگر زبان را جرأت "لعنت به شیطان" نیست
تو لطف شیطانی به آدم، سیب گندمگون
شیطان همیشه در پی اغوای انسان نیست
گیسو بیفشان بید نامجنون من در باد
بی گرده افشانی گلی پابند گلدان نیست
شاید جنون زیباترین عقل جهان باشد
هر کس که دیوانه ست، الزاما پریشان نیست
هر چند خاموشم ولی هرگز مپنداری
آتشفشان خفته دیگر فکر طغیان نیست
من عاشقم حتی اگر شاعر نمی بودم...
اما بدون عشق، شاعر بودن آسان نیست...!