Let it Snow
13 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
13 خرداد, 1396
سایز فایل:
532.71 kb
کیفیت:
800×718
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
ای خدا روزی بفرما مستدام رحمت ایتام و اطعام طعام بر یتیمان مهربانی ها كنم من پدرها را نمایم احترام بر فقیران و مساكین و ضیوف در غذا دادن بجوئیم اغتنام
جمال فرهنگ(را
دخترم چهره را از غم رهایی بخش واشک گونه هایتا را پاک کن هستند در این شهر کسانی که دورنشون سر شار از مهر ومحبت است که تو را وامثال تو را در یابند