14 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
14 خرداد, 1396
سایز فایل:
136.47 kb
کیفیت:
700×684
نظرات:
4
{total} بازدید:
1
نازکن تا .. ﻏـــرﻕ ﺗﻤﻨــﺎﯾﺖ ﺷﻮﻡ ... ﺗﺎ ﻗﯿــاﻣﺖ ﺷــﺎﻋﺮ.. ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺯﯾﺒــﺎﯾﺖ ﺷﻮﻡ ... ﺍﺯ ﺍﺯﻝ ﺯﯾﺒـﺎﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾــﺮ .. ﺩﻧﯿــــﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﯼ ... ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ .. ﻣﺤﻮ ﺗﻤﺎﺷــــﺎﯾﺖ ﺷــﻮﻡ ...!