Let it Snow
14 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
14 خرداد, 1396
سایز فایل:
56 kb
کیفیت:
571×800
{total} بازدید:
1
از غم دوست در این میکده فریاد کشم دادرس نیست که در هجر رُخش داد کشم داد و بیداد که در محفل ما، رندی نیست که بَرش شکوه برم ،‌ داد ز بیداد کشم شادیم داد ، غمم داد و جفا داد و وفا با صفا منّت آنرا که به من داد کشم عاشقم ، عاشق روی تو ، نه چیز دگری بار هجران و وصالت به دل شاد کشم در غمت ای گل وحشیِ من ای خسرو من جور مجنون ببرم ، تیشه فرهاد کشم مُردم از زندگی بی تو که با من هستی طرفه سرّی است که باید بَرِ اُستاد کشم سالها می‌گذرد ، حادثه‌ها می‌آید انتظار فرج از نیمه ‌خُرداد کشم