9 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
9 آبان, 1396
سایز فایل:
42.31 kb
کیفیت:
384×500
بازدید ها:
1
زن اگر پرنده آفریده میشد،
حتما طاووس بود.
اگرچهار پا بود،
حتما آهو بود.
اگرحشره بود،
حتما پروانه بود.
او انسان آفریده شد،
تا خواهر و مادر باشد و عشق...
زن چنان بزرگ است که اشرف
موجودات خداست.
تا حدی که یک گل، او را راضی میکند،
و یک کلمه، او را به کشتن میدهد.
پس ای مرد، مواظب باش،
زن ازسمت چـــپ، نزدیک به قلبت ساخته شده
تا او را درقلبت جا دهی.
شگفت انگیز است!
زن درکودکی درهای برکت را به
روی پدرش میگشاید،
درجوانی دین شوهرش را کامل میکند
و هنگامی که مادرمیشود، بهشت زیر پای اوست.
قدرش را بدانیم
2 Liked
و  خوشش آمده