15 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
15 خرداد, 1396
سایز فایل:
181.49 kb
کیفیت:
500×375
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
از غم دوست در این میکده فریاد کشم دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم داد و بی داد که در محفل ما رندی نیست که برش شکوه برم، داد ز بیداد کشم شادیم داد ، غمم داد و جفا داد و وفا باصفا منت آن را که به من داد کشم عاشم ، عاشق روی تو ، نه چیز دگری بار هجران و وصالت به دل شاد ،کشم در غمت ای گل وحشی من ، ای خسرو من جور مجنون ببرم ، تیشه فرهاد کشم مُردم از زندگی بی تو که با من هستی طرفه سرّی است که باید برِ استاد کشم سال ها می گذرد ، حادثه ها می آید انتظار فرج از نیمه خرداد کشم امام خمینی (ره)