رویا(ناظرارشد)
October 31, 2017
1 view

With

File Size

88.03 Kb

Dimension

1005 x 1280

Description

زندگی کوتاه تر از آن است
که به خصومت بگذرد
و قلبها ارزشمند تر از آن هستند
که بشکنند
پس لبخند بزنید و زیبا زندگی کنید
چرا که فردا طلوع خواهد کرد
حتی اگر شما نباشید.
‌...View More
محیــا( ناظر)
دقیقان درسته مررررررسی دوست عزیزم
reyhan(ناظرارشد)
عالیه
رویا(ناظرارشد)
فدات عزیزم
محیــا( ناظر)
خدا نکنهههه
شبنم
عالی