17 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
17 خرداد, 1396
سایز فایل:
18.77 kb
کیفیت:
300×292
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
دلم گرفته ... دلم عجیب گرفته است و هیچ چیز، نه این دقایق خوشبو، که روی شاخه ی نارنج می شود خاموش ، نه این صداقت حرفی ، که در سکوت میان دو برگ این گل شب بوست نه ...هیچ چیز مرا ازهجوم خالی اطراف نمی رهاند و فکر می کنم که این ترنم موزون حزن تا به ابـــــد شنیده خواهد شد