Let it Snow
17 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
17 خرداد, 1396
سایز فایل:
402.1 kb
کیفیت:
377×756
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
"عشــق" لیاقـت میخواهد؛ و "عاشــق" شدن، جــرات... همیــشه در پـیِ کســــی بـاش کـه بـا تمـــامِ: کاستــی ها و کمــی ها و عیــب هایـت، حاضــر باشـد به "تـــو" عشــــق بــورزد.. و تــو را بـه همـــه ی دنیــــا نشــان بـدهــد و بگویـــد کــه: ایــن" تمـــــامِ دنیـــــایِ مـــن اســت