Let it Snow
18 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
18 خرداد, 1396
سایز فایل:
46.61 kb
کیفیت:
500×582
{total} بازدید:
1
اوج احساس دلم زیباست میخواهم تورا مرزعشقم ساحل دریاست میخواهم تورا ایده های دلنشین درذهن خود دارم ولی ایده ام اندیشه فرداست میخواهم تورا آنچنان درگیرم از این های وهوی عشق تو روح سرگردان من پیداست میخواهم تورا فرض کن جایی بجزآغوش من درکارنیست هرم این آغوش هم گیراست میخواهم تورا آسمان و هم زمین صدپاره گرددباک نیست گر بگویند آخر دنیاست میخواهم تورا.....