Let it Snow
18 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
18 خرداد, 1396
سایز فایل:
53.38 kb
کیفیت:
500×520
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
می پرسد از من كیستی ؟ می گویمش اما نمی داند این چهره ی گم گشته در آیینه خود را نمی داند می خواهد از من فاش سازم خویش را باور نمی دارد آیینه در تكرار پاسخ های خود حاشا نمی داند می گویمش گم گشته ای هستم كه در این دور بی مقصد كاری بجز شب كردن امروز یا فردا نمی داند می گویمش آنقدر تنهایم كه بی تردید میدانم حال مرا جز شاعری مانندمن تنها نمی داند می گویمش می گویمش چیزی از این ویران نخواهی یافت كاین در غبار خویشتن چیزی از این دنیا نمی داند می گویمش آنقدر تنهایم كه بی تردید می دانم حال مرا جز شاعری مانند من تنها نمی داند می گویم و می بینمش او نیز با آن ظاهر غمگین آن گونه می خندد كه گویی هیچ از این غمها نمی داند