Let it Snow
18 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
18 خرداد, 1396
سایز فایل:
33.12 kb
کیفیت:
500×449
{total} بازدید:
1
پروردگارا! در مستجاب نشدن دعاهایم حکمتی نهفته است که خود فقط به آن علم داری.. و اما من در محکمه جهل خویش تو را به برآورده نکردن حاجاتم محکوم میکنم! و تو در مقابل دست های گشوده ام آرام زمزمه میکنی شکیبا باش بنده ام؛ در پنهان، اموری را برایت گذاشته ام که خوشایند تو خواهد بود .. پروردگارا! برای نداده هایت شکرگزارم چون می دانم خیر مرا فقط تو می دانی نگذار با ناسپاسی داده هایت را از یاد ببرم سکان کشتی را تو به دست بگیر بگذار شکرگزار نعمت های دیده و ندیده ات باشم پناهم باش که آغوشی امن تر از تو سراغ ندارم. آمین