Let it Snow
18 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
18 خرداد, 1396
سایز فایل:
36.89 kb
کیفیت:
500×579
{total} بازدید:
1
در مورد ادم های اطرافتان قضاوت نکنید لطفا خودتان را در جایگاه قاضی نگذارید و زیرو بم زندگی کسی را، حال کسی را، خندیدن کسی را،رفتار کسی را قضاوت نکنید، خودتان را همه چیز دان ندانید خودتان را روشنفکر نخوانید، شما در عمق زندگی کسی نیستید، شما نمیدانید که او چه کرده، چه بر او گذشته، چه شده ، شما خیلی هنر کنید زندگی خودتان را سروسامان دهید، دیگر به زندگی ادم های اطرافتان ناخنک نزنید،شما از خودتان هم خبر ندارید،گاهی اوقات نمیدانید چه شده اید! چطور قاضی میشوید زندگی یک نفر را نخوانده مینویسید، خوب یا بد را نمیدانم اما قضاوت ،کار منو شما نیست