18 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
18 خرداد, 1396
سایز فایل:
41.81 kb
کیفیت:
480×360
نظرات:
2
{total} بازدید:
2
هـمراه بسیار است، دریغا همدمی نیست ... مثل تمام غصه‌ها، اینبار هم غمی نیست ... دل‌بسته‌ اندوه دامنگیر خود باش ... از عالم غم دلرباتر عالمی نیست ... کار بزرگ خویش را کوچک مپندار ... از دوست دشمن ساختن کار کمی نیست ... چشمی حقیقت‌ بین کنار کعبه می‌گفت ... «انسان» فراوان است، اما «آدمی» نیست ... در فکر فتح قله‌ قافم که آنجاست ... جایی که تا امروز بر آن پرچمی نیست ...!