9 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
9 آبان, 1396
سایز فایل:
33.98 kb
کیفیت:
500×503
نظرات:
1
بازدید ها:
1
خنده باید زد به ریش روزگار
ورنه دیر یا زود پیرت می کند
سنگ اگر باشی خمیرت می کند
شیر اگر باشی پنیرت می کند
باغ اگر باشی کویرت می کند
شاه اگر باشی حقیرت می کند