18 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
18 خرداد, 1396
سایز فایل:
216.05 kb
کیفیت:
500×500
نظرات:
1
{total} بازدید:
2
خستگی را زندگی کرده ام ، میخواهم کمی هم زندگی را خسته کنم ..!! گاهی دلم ،از هرچه آدمیست میگیرد.! گاهی دلم دوکلمه حرف مهربانانه میخواهد.. نه به شکل دوستت دارم، و یا نه به شکل بی تو می میرم …. ساده باشد ، مثل دلتنگ نباش ، فردا روز دیگریست .. فردا روز دیگریست ..... ﺑﻌﻀﯽ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ! ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﺩ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ، نباید ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺯﺧﻤﺶ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﺪ ... ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﺕ، ﺩﻟﺖ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺖ ... ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ...ﻋﻤـقش ﺭﺍ ...ﺣﺠـــﻤــﺶ ﺭﺍ ... ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ .....