Let it Snow
18 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
18 خرداد, 1396
سایز فایل:
29.11 kb
کیفیت:
500×585
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
حال این روزهایم که خوب شد مینشینم حساب و کتاب این روزهایم را میرسم ... خوب که شوم نمیگزارم زخم هایم مداوا شوند میگزارم تازه بمانند نوی نو...تا یادم بماند از کجا به اینجا رسیدم .. خوب که شوم بقچه بزرگ سادگی هایم را میدهم دستش و از خانه ی دلم تفش میکنم لب جوی ... بعد لباس تازه هایم را میپوشم و آماده باش به استقبال غرورم خبردار می ایستم ... خوب که شدم خودم را یاد آور ذهن فراموش شده اطرافیانم میکنم ... انقدر خوب میشوم که حتی دست خیال هیچ کسی به من نرسد ... برای خیلی ها میشوم یک آرزوی دور و خوب ..این روزها فقط منتظرم حالم خوب شود