19 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
19 خرداد, 1396
سایز فایل:
213.16 kb
کیفیت:
269×474
نظرات:
2
{total} بازدید:
1
لیلی ترین شیرینِ من ؛ کجایی؟! بیا و بگو کدام روزِ هفته باید بمیرم . . . . . می خواهم بدانم هنوز هم وقتی به پنجره خیره می شوی برای دلِ بی قرارم دست تکان می دهی ؟ . . . . . راستی دیروز ربان عکست را که بریدم دوباره عاشقت شدم . . . . . می خواهم تو را ببینم بیا و بگو کدام روزِ هفته باید بمیرم . . . . . دیروز که خندیدم گفتم از خنده هایم بیزارم . . . . . آخر جز تمامِ خنده های تو چیزِ دیگری را دوست ندارم . . . . . این روزها برای دیدنت بی تابم حتی شب هایی که می خوابم هم ؛ نمی خوابم . . . . . می خواهم بدانم هنوز هم وقتی که تب می کنم میگویی الهی برایت بمیرم ؟ . . . . . هوا که سرد باشد وقتی میگویم دست هایم سرد است . . . . . میگویی من فقط باید دست هایت را بگیرم ؟ آرامِ جانم کجایی ؟!