19 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
19 خرداد, 1396
سایز فایل:
1.05 Mb
کیفیت:
1440×1280
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
من محبت میفروشم، تو محبت میخری ؟ خسته از تنهاییم ،من را به همراه میبری ؟ شاعری هستم شکسته، مونس من دفترم دفترم را میفروشم، شعرهایم میخری ؟ گاه گاهی گریه کردم، در میان شعرها اشکهایم میفروشم، آب دیده میخری؟؟؟