Let it Snow
19 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
19 خرداد, 1396
سایز فایل:
52.69 kb
کیفیت:
462×640
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
عشق اگر با تو بیاید به پرستاری من شب هجران نکند قصد دل آزاری من روزگاری که جنون رونق بازارم بود تو نبودی که بیایی به خریداری من برگ پاییزیم و خسته دل از باد خزان باغبان نیز نیامد پیِ دلداری من اشک گرم و غم عشق آمد و جانا چه کنم گر به فردا نرسد این شب بیداری من من و دیوانگی و مهر و وفا یار شدیم تا تو باشی و من و عشق و وفاداری من عشق اگر با تو بیاید به پرستاری من قصه ی عشق شود قصه ی بیماری من