21 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
21 خرداد, 1396
سایز فایل:
185.14 kb
کیفیت:
398×298
{total} بازدید:
1
نگاه تو در نگا هم بود در اسمان عشق هرچه دارم زتو دارم دلبرمهربان عشق گفتی دوسنت دارم تویی همزبان عشق گربیما رم بدان که تویی درمان عشق شدی تو همه دنیایم هستی امید فردایم یاتو شادم از غم ازادم تویی همه صفایم د لم را ا سیر ان دل مهربا نت کردی تو دلبرقلبم رادلباخته ان چشمانت کردی تو با ش تو دریا باش با لطف و با صفا باش همیشه توکنارما باش همان دلبربا وفا باش