Let it Snow
22 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
22 خرداد, 1396
سایز فایل:
4.47 kb
کیفیت:
200×197
نظرات:
3
{total} بازدید:
1
امروز قلم در دست من آروم نداره ...قلمم میل نوشتن داره ...میل از تو نوشتن ... تویی ک هیچ نمی دانی ...تویی ک آشنا نیستی ...تویی ک غریبه هم نیستی ...قلم چو عاجزانه در دستانم ب التماس نوشتن قد علم کرده ...مرا وادار ب ویرایش خاطراتم وا میدارد ...خاطراتی ک بوی دوس داشتن می دهد ...بوی بارون بوی کاهگل ...بوی جانماز مادر بزرگ میدهد ...می خواهم بنویسم ...یکی بود ...یکی رفت ...یکی نیامد ...ومن هنوز منتظر ...!