Let it Snow
22 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
22 خرداد, 1396
سایز فایل:
28.42 kb
کیفیت:
500×668
{total} بازدید:
1
درس عشقم در ڪلاس چشم توآغاز شد بر دلم چنگی زدی وقتی ڪہ پلڪت باز شد آمدم صیدت ڪنم عشق توباریدن گرفت قلب تب دارم شڪار دیده ی طناز شد