Let it Snow
23 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
23 خرداد, 1396
سایز فایل:
97.13 kb
کیفیت:
300×400
{total} بازدید:
1
اگر تو روی نیمکتی این سوی دنیا تنها نشسته ای وهمه ی آن چه نداری کسی است آن سوی دنیا روی نیمکتی دیگر کسی نشسته است که همه ی آن چه ندار تویی نیمکتهای دنیا را بد چیده اند