23 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
23 خرداد, 1396
سایز فایل:
8.68 kb
کیفیت:
211×238
{total} بازدید:
1
با با جون من امدم تو را ببینم همه میگن بابا مدافع حرم بود همه میگن بابا مرد ایمان و جهاد بود باباجون نمی دانم پا قدم من سبک بود من امدم تو رفتی الهی قربونت برم پس من چی که دلم برات تنگ شده می خواهم ببینمت با با جون بغلم کنی بوسم کنی همه میگن بابا برای همه مردم ایران ارامش واسایش هدیه کرده فدات بشم با با جون جونت را دادی تا مردم وطنت در ارامش باشندمن افتخارم اینه امروز به مهمانی تو امدم با با جون چون مردم همه دوست دارند