میثم
November 1, 2017 in میثم's Timeline Photos
1 view

With

File Size

120.42 Kb

Dimension

768 x 960

Description

و شعر تنها چاره ایست
که‌ میشود بوسه هایم را !
از پس این همه فاصله به دست هایت
برسانم …
 likes this.