23 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
23 خرداد, 1396
سایز فایل:
37.92 kb
کیفیت:
612×960
{total} بازدید:
1
"دل" بہ "دلدارے" "سپردن" کار هر "دلدار" نیست...!!! "من" بہ "تو" "جان " میسپارم...!!! "دل"کہ "قابلدار" نیست...!!!