24 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
24 خرداد, 1396
سایز فایل:
12.4 kb
کیفیت:
365×372
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
بیداریم خداوندا سحر است دستی به دعا داریم خداوندا سحر است خدایا ارزوی داریم حاجت داریم گر فتاریم مریض داریم از تو ای خداوند قادر یاری ومدد می جوییم خداوندا درد همه درمندان دوا بفرما وحاجت همه حاجتمندان الساعه بر اورده بگردان امین یا رب العا لمین
حسین صداقت
امین یا رب لعا لمین