Let it Snow
24 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
24 خرداد, 1396
سایز فایل:
576.91 kb
کیفیت:
320×282
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
مرد متأهلی در مجلسی گفت: زن مانند کفش میماند کهنه که شد میتوان آن راعوض کرد و کفش نو بپا کرد....👞 حکیمی درمیان جمع گفت: بله این مرد درست میگوید برای مردی که خودش را در حد پا بداند، زن برایش همچون کفش میماند... اما مردی که خودش را در حد سر بداند زن برایش همچون تاج میماند...👑 تقدیم به همه ی بانوان گل 🙏🌺
جمال فرهنگ(را
زن سلطان محبت وعاطفه است وخداوند زن را خلق کرد تا در کنار مرد با عشق وعلاقه ومحبت به یکدیگر زندگی کنند