Let it Snow
24 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
24 خرداد, 1396
سایز فایل:
16.58 kb
کیفیت:
398×221
{total} بازدید:
1
سلطان مهر و مجبت مادر است اسوه صفا وصداقت مادرا ست گل خو شبو ی گلستا نم ماد راست صفای دل خوش بو ستانم ماد را ست کسی ز کودکی بکرفت دستم مادراست اوکه زشیره جانش شیرداد مرا مادر است گر مرا د رد ی بو د نگر ا نم ماد ر ا ست مادر ای همه تار و پودم ماد ر ای سر ز مین وجود م مادر تویی همه بود و نبودم مادر زخنده تو من خشنو دم