Let it Snow
24 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
24 خرداد, 1396
سایز فایل:
364.93 kb
کیفیت:
479×467
{total} بازدید:
1
بـــاور کن آن قــــــدر ها هــــم سخت نیست، فهمیـــدن اینکـــــہ بعضی ها می آیند کــــہ : نماننـــــــد! نباشـــــــند! نبیـنــــنـد! و تـــــــو، اگــــر تمامی ِدنیا را هــــم حتی بــــہ پایشان بریزی آنها تمامی ِبهانـــہ های دنیا را جمع می کنند تا از بین آنها بهانــــہ ای پیدا کنند کـــــہ : بــــروند، دور شـــونــــــد، کــــہ : “نـــمانند اصلا” پـــس بــــہ دلت بسپار، وقتـــــی از خستگی هایِ روزگار پناه بردی بــــہ “هر کسی” لااقل خـــــوب فکر کن ببین از سر علاقــــہ آمده یا از سر ِ … !!! تا دنیایت پر نشــــــود از دوست داشتن هایِ پر بــُـــغض کـــہ دمار از روزگارت درآورد !!! نبودنش را تحمل کن، رفتنش را طاقت بیاور… اما نگذار آنقدر خوار و ذلیل شوی، که: محبت و عشق را گدایی کنی… “عشق” حرمت دارد در دلت نگهش دار…