24 خرداد, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
24 خرداد, 1396
سایز فایل:
389.3 kb
کیفیت:
462×529
{total} بازدید:
1
(حیوانهاهم عاشق میشوند) درست زمانی که سرت جای دیگری گرم است ؛ دل من همینجا یخ میزند ! چه فاصله زیادی است از سر تو تا دل من . . . . . . . . . خاطره ها را رشوه میدهم به روزهایم تا از بی تو بودن صدایشان در نیاید ! . . . . . . خدایا این “قسمت” رو کجا فرستادی که هر وقت نوبت من میشه ، میگن “نیست” ؟ . . . . . . نمیپرسی تو حالی از دل غمگین و بیمارم / ولی من هر کجا باشم ، خیالت را به سر دارم . . . . . . . از لحظه ای که چشم باز میکنم کار شروع میشود نظارت و برسی کیفیت تک تک اعضای بدن قلب … چشم … گوش … مبادا ذره ای از عاشق تو بودن منحرف شده باشند . . . ! . . . . . . همه دردم این بود عشقش بودم وقتایی که عشقش نبود . . . ! . . . . . . سهم “من” از “تو” عشق نیست ، ذوق نیست ، اشتیاق نیست همان دلتنگی بی پایانی ست که روزها دیوانه ام می کند ! . . . . . . نزدیکی در فاصله نیست ، در اندیشه است و تو اکنون مهمان اندیشه ی منی . . . . . . . . . یوسف و زلیخا را بی خیال ! من در آغوش همین پیراهن یادگاری هزار سال جوان تر میشوم . . . !